تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۸۶

Call for Price

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ