تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۸۷

Call for Price

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ