تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۸۸

Call for Price

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ