تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۸۹

Call for Price

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ