تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۸

Call for Price

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ