تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۹۱

Call for Price

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ