تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۹۲

Call for Price

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ