تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۹۳

Call for Price

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ