تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۹۵

Call for Price

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ