تابلو فرش ماشینی کاشان طرح شماره ۹۶

Call for Price

توضیحات

۱۰۰۰ شانه

۱۴ رنگ