فرش ماشینی کاشان نقشه ریزماهی

برای قیمت تماس بگیرید

پاک کردن

توضیحات

۱۲۰۰ شانه

تراکم ۳۶۰۰

۸ رنگ

ابعاد موجود:

۱٫۵*۱

۲*۱

۳*۱

۴*۱

۲٫۲۵*۱٫۵

۳*۲

۳٫۵*۲٫۵

۴*۳

ابعاد دیگر هم طبق سفارش مشتری بافته می شود.