منظور از تراکم فرش ماشینی چیست؟

منظور از تراکم فرش ماشینی تراکم طولی است. منظور از تراکم در فرش ماشینی همان تراکم طولی فرش ماشینی می باشد. به عبارت دیگر تراکم نیز همانند شانه است با این تفاوت که شانه مربوط به عرض فرش می باشد. به همین دلیل به آن تراکم عرضی نیز گفته می ادامه مطلب…

هیچ محصولی در سبد خرید شما نیست